О пчелама 

    Пчеле обезбеђују висококвалитетну храну – мед, матични млеч, цветни прах и друге корисне производе попут пчелињег воска, прополиса и пчелињег отрова, али и опрашују готово три четвртине свих биљака, тако да од њих зависи трећина произведене хране на планети.
      Као такве, играју важну улогу у обиму пољопривредне производње.        
    Културе које зависе од опрашивања су значајан извор прихода пољопривредника, пре свега мањих породичних газдинстава.
     Милионима људи пчеле обезбеђују радна места и примања.
У Србији, према подацима Савеза пчеларских организација Србије, делује 20.000 пчелара са преко 1.200.000 кошница.