zid 2

 Средњовековне задужбине су у тренутку настанка биле израз вере и захвалности а данас су  вредни историјски извори помоћу којих учимо и разумевамо прошлост.

  

 Када пређеш потезом преко ове карте видећеш кругове - линкове који те одводе до слике цркава и манастира као и задужбинара из  династије Немањић. 

 Манастир Хиландар на Светој гори, данас у Грчкој, обновили су  Стефан Немања и његов син Сава 1198. године, а у манастиру је1199. или 1200. године умро Стефан Немања.