zid 2

Ово је родослов династије Немањић.

   

   Представљени су сви владари и године колико су се задржали на престолу.
 

   Династија је владала Србијом од 1166. до 1371. године, дакле 205 година.

   Последњи цар лозе Немањића је Урош  II  Нејаки