zid 2

Лапбук (lapbook) је  збирка мини материјала – којa пружа интерактивни простор за цртеже, приче, карте, дијаграме  и писани рад о било којој теми. Материјали за истраживачки и  рад.

Први задатак се односи на истраживање и систематизовање знања увођење временске артикулације владара династије Немањић и одређивања типа владавине да ли је у питању жупан, краљ или цар.

Преузимање материјала

zid 2

Следећи задатак се односи на уређење друштва и истраживање и писање о обавезама владара, властеле и себрима- зависним сељацима.  

 

Преузимање

материјала

Затим ученици боје грб Немањића и упоређују територију Србије на почетку и на крају владавине династије Немањић.

                         Преузимање материјала

zid 2

Наредни задатак односи се на истраживачки рад и избор четири задужбине о којима че написати основне податке у „кругу знања“

Поред круга ту је и лента на којој ученици имају конкретне задатке везане за владавину династије Немањић. 

Преузимање материјала

zid 2
zid 2

Материјал за рад и истраживање о Светом Сави обухвата три задатка. Средишњи задатак се односи на допуњавање изостављених речи Химне Светом Сави, други задатак се односи на  податке из живота светог Саве а трећи се односи на његове задужбине.

Преузимање материјала

Ученици ће у наредном задатку истраживати о старим занатима, садржај се налази на сајту. У сваки коверат ће ставити одговарајући садржај .                                                                                                 Преузимање материјала               

Фото галерија           

DSC04968
DSC04968

DSC04970
DSC04970

DSC04986
DSC04986

DSC04968
DSC04968

1/17